O diamantech

Certifikace diamantů

Každý člověk, který se setká s diamantem automaticky přemýšlí nad tím, zda je schopen rozpoznat pravost kamene. Toto je naprosto klíčový moment v okamžiku, kdy se rozhoduje o nákupu jakéhokoli diamantu. Laik totiž nemá šanci rozpoznat, zda se jedná o pravý diamant, nebo o jiný materiál, který se diamantu pouze podobá.

Existují různé praktické zkušební metody, dle kterých lze vyjádřit předpoklad, že může jít o pravý diamant, ale toto nám ke kvalifikovanému názoru a nabytí jistoty nestačí. Každý zájemce o koupi diamantu, ať ve šperku nebo investičního kamene, musí vyžadovat certifikát vystavený nezávislou gemologickou laboratoří.

Číst více

Naleziště a těžba diamantů

Diamant se jako nerost vyskytuje v přírodě velice vzácně. Jsou to lokality vyhaslých sopek, kde je diamantonosná hornina (kimberlit) rozrušena erozí a následně vodou přepravována koryty řek až do moří, kde je nakonec zanesena až na písečná pobřeží, kde končí v mořských sedimentech.

Tyto lokality pak označujeme jako primární ložiska – vyhaslé sopky, sekundární ložiska – koryta řek, terciální ložiska – mořská pobřeží.

Číst více

Obchodování a určení ceny diamantu

Diamanty mají od roku 1997 naprosto přesně stanovený systém a metodiku hodnocení jejich parametrů (stanoveno normou ISO/FDIS 11211-1) a navazující mezinárodně platný systém certifikace (GIA, IGI, HRD).

V roce 2000 byla na mezinárodní úrovni přijata jednotná celosvětově platná pravidla pro obchodování s diamanty tzv. „Kymberley Process“, který jasně stanovuje přesná pravidla pro těžbu a obchodování s touto komoditou. Tento proces zabezpečuje i eliminaci nelegálních těžby a zneužívání diamantů k financování nelegální činnosti a ozbrojených konfliktů.

Číst více
Facebook
YouTube
Instagram