Dobrý den,

měli jste někdy v životě pocit, že svět už je příliš složitý?

Všude po Vás chtějí PIN, přihlašovací hesla, ověření, doklady, potvrzení, povolení, výpisy, certifikáty…..atd?

Mnoho lidí se ve snaze zabezpečit sebe a svou rodinu a v čase běhu života dostane do situací, které ho nakonec svou složitostí dohánějí k zoufalství, depresím, psychickým chorobám, negativnímu myšlení, špatným náladám, podlomenému zdraví…… kvůli tomu tady přeci nejsme.

Systém má sloužit nám, nikoli abychom my sloužili systému.

Obecně můžeme říci, že doba není veselá a při hlubším zkoumání prostředí těžko člověk hledá sílu k optimismu. Stupňuje se tlak ze strany zaměstnavatelů, státu, kontrolních institucí, nových předpisů, zákonů, konkurence, obchodních partnerů a mnohdy i tlak ze strany přátel, rodiny, životních partnerů. Velkou měrou k tomuto přispívá i obsah sdělovacích prostředků a způsob zábavy předkládaným masovými médii. Člověk si postupně vytváří prostředí, které je pro něho čím dál hůře snesitelné.

Čím dál více proto instinktivně člověk hledá klid, cestu ke zdraví, pohodě, dobrým mezilidským vztahům, rodině a přátelům. 

Tento web by měl být o inspiraci, jak se dívat trochu jinak na svět financí, investic a možná i trochu na život (jako určitý metrix), který nám je denně předkládán jako jediný správný.

Informace, které zde uvádím by měly pomáhat lidem, aby se v tomto dnes již mnohdy nepřehledném světě měli šanci trochu zorientovat a mohli tak eliminovat možné následky své nevědomosti, špatných rozhodnutí, či nekalých praktik obchodníků s finančními produkty. Peníze ať chceme nebo ne, hrají důležitou roli v našem životě. Jejich prostřednictvím získáváme to, co k životu potřebujeme. Jejich množství a hodnota proto v určité míře určuje množství našich uspokojených potřeb. Proto člověk přirozeně hledá cesty a možnosti pro jejich ochranu a případně i zhodnocení.

Bohužel je nutné si přiznat, že obchod s finančními produkty, stejně jako produkty samotné je hlavně byznys pro jejich poskytovatele, kde rozhoduje množství prodaných produktů a tudíž realizovaná marže bez ohledu na přínos pro jejich uživatele.

Chci tím říci, že tento obor se dá lehce zneužít pro realizaci vysokých výnosů na úkor jejich spotřebitelů. Ta linie je velmi tenká a dělí skutečného poradce od „zlatokopa“, který nehledí na následky, jež svým jednáním způsobí.

Celý život jsem se pohyboval v obchodu. Jsem názoru, že každý obchod, který chcete dělat dlouhodobě je nutno dělat tak, aby byla možnost se setkávat s obchodními partnery dlouhodobě a opakovaně. Jedině takový obchod má dlouhodobý smysl a přínos pro obě strany.

Nikdy jsem se nechtěl stavět do role poradce, protože se necítím natolik erudovaný, abych si přisvojoval právo někomu radit. V tomto směru smekám před finančními poradci, kteří jsou schopni dlouhodobě fungovat v oboru. Ekonomie a ekonomika mi byla vždy blízká, protože její fungování mě zajímalo a hledal jsem v ní souvislosti.

Každého z nás formují životní zkušenosti. Někdo prochází životem hladce, někdo překonává překážky. Asi se shodneme, že kdo zkusil někdy podnikat, nebo zastával odpovědné manažerské funkce ve firmách, poznal tíhu odpovědnosti a podnikatelského rizika. Poznal nakolik je těžké nést podnikatelské riziko v prostředí, kde není zaručena vymahatelnost práva a nedotknutelnost soukromého vlastnictví, což jsou základní pilíře, které jsou nutné ke zdravému fungování tržní ekonomiky. U nás však chybí. Tento faktor zcela zásadně ovlivňuje úspěch či neúspěch a tím i životní dráhu jednotlivce.

Při uvědomění si těchto souvislostí, které jsou navíc umocněny životními příběhy a zkušenostmi lidí, kteří se narodili o jednu či dvě generace dříve považuji za nutné, upozorňovat a sdělovat tyto zkušenosti dalším lidem, protože svět se mění rychleji, než si jsme v běžném životě schopni uvědomit. Budoucí vývoj a změny, které dnes nemůžeme kvalifikovaně předvídat a ovlivnit mohou mít v případě negativních dopadů pro nás díky tomu daleko mírnější důsledky.

V minulosti jsem se zabýval obchodováním na kapitálovém trhu. Fascinovaly mě možnosti, které se nabízely pro investory. Byl jsem u realizací velkých zisků. Viděl jsem však i velké ztráty. Uvědomil jsem si, jak zranitelný je tento svět a jak zranitelní jsou jeho účastníci.

Uvědomil jsem si také, jakou hru s námi hrají finanční instituce. Jak dokáží hazardovat s majetkem široké populace lidí, kteří jim vkládají svou někdy až bezmeznou důvěru.

 

Můžete si být jistí, že jednotlivec v tomto směru nic neznamená a je vystaven v plné nahotě nezodpovědnosti, chamtivosti a bezohlednosti bankovních úředníků.

Systém ač si tvoří prostřednictvím reklamy sebelepší přátelský obraz na veřejnosti tu není od toho, aby vám pomáhal. Naopak je tu od toho, aby z vás vydojil co se dá a co si necháte líbit. Ač se snaží tvářit jakkoli přátelsky, nikdy není skutečným férovým a rovnocenným partnerem pro podnikatele firmy a jednotlivce. Nemá vůli pomáhat, něco tvořit či budovat. Sleduje pouze krátkodobé cíle rychlého zisku. V případě, že se dostanete do nevýhodné pozice (i ne vlastní vinou) – potopí vás a třeba i okrade.

To mě dovedlo k postoji, že tuto hru už nechci hrát a jakkoli se jí účastnit.

Dnes sázím na jistotu, ochranu a bezpečí, které je cennější než všechny krásně vypadající  příležitosti a možné zisky. Cennější je i vztah k ostatním lidem, přátelům a nejbližším v kruhu rodiny.

Proto se věnuji obchodu s diamanty – nejkonzervativnějším, nejstabilnějším a nejdiskrétnějším investičním nástrojem na světě. Od roku 2006 předávám zkušenosti všem lidem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto oboru. Není to komodita pro každého. Není ani všelékem. Funguje jako celosvětové platidlo a jako pojistka, pevná kotva v majetkovém portfoliu. Je nedílnou součástí majetku každého člověka, který tvoří větší či menší majetkové zázemí ve svém životě.

Ocení ho zejména ten, kdo má vytříbený žebříček hodnot, ušel v životě kus cesty, která prověřila jeho schopnosti a záleží mu na rodině, dětech a následných generacích. Diamant je nositelem hodnoty, jistoty, historie, tradice a odkazu.

Pokud obsah těchto pár řádků ve Vás vyvolal pocit zamyšlení a cítíte zájem se dovědět více, je velmi snadné se domluvit na nezávazném osobním informativním setkání, kde Vám mohu sdělit více informací a odpovědět na Vaše otázky.

 

Facebook
YouTube
Instagram