Páteční zamyšlení

Jak oznamuje níže uvedený odkaz na článek, zavedení záporných úrokových sazeb ECB (-0,5%) začíná ohrožovat stabilitu důchodových systémů v EU. Tlak na zvýšení inflace (pro možný vzestup úrokových sazeb) zároveň ohrožuje reálnou hodnotu úspor. Finanční sektor je v těžké pasti, protože ani jedno řešení, které je systémově možné nevede k pozitivnímu řešení problému.

Jediné řešení pro jednotlivce (pro občany), jak eliminovat rizika plošné ztráty hodnoty jejich úspor je vymanit se z tohoto systému a dále ho svou účastí nepodporovat. Postavit se mimo systém, být nezávislý a ošetřit svá aktiva na základě opravdového finančního vzdělání. Pochopení funkce peněz je klíčové vzdělání, které chybí již dlouhou dobu v našich školách. Je nutné, abychom to naučili sebe a naše děti.

Systém úspěšně zavedl strategii tzv. "centrálně ovládaného stáda", který nakonec selhal a ohrožuje existenci celé společnosti. Nekompetentnost a nenasytnost finančních a politických elit je nekonečná a je hrozbou pro zdravý vývoj společnosti a její fungování.

Proto je nutné začít používat v reálném životě skutečné reálné peníze. Začněte třeba tím, že své finanční úspory (rezervy), peníze z pojistek (kromě rizikových), fondů, spořících účtů, akcií a státních dluhopisů alespoň částečně přesunete do zlata a diamantů. V tuto dobu jsou stále velmi levné. V okamžiku, kdy se však projeví skutečná ekonomická situace na kapitálovém trhu (což nevyhnutelně přijde) a tyto ztratí svou hodnotu, budete svědky obrovského přesunu celosvětového majetku z kapitálového trhu do reálných aktiv, které razantně zvýší svou cenu. Toto je Vaše ochrana a pojistka pro to, že neztratíte hodnotu svých peněz, které dnes máte.

V případě, že nedojde k výprodeji na kapitálovém trhu a ceny akcií zůstanou stejné, nebo budou dále stoupat (což je cílem snah centrálních bank), bude toto vykoupeno obrovskou mírou inflace (peníze ztratí hodnotu). Tohoto jevu jsme svědky v současné době...

Můžeme to chápat tak, že o co za poslední rok stoupla cena zlata, o tolik se propadla reálná hodnota peněz a investičních nástrojů na burze (vlivem inflace). Tedy pokud nemáte zlato, hodnota papírových peněz ztratila cca 25%. Spočtěte si, kolik vydělali vaše fondy - odečtěte 25% z celkové hodnoty a dostanete výsledek. Spočtěte si kolik jste prodělali na důchodových fondech (žádné nevydělávají) a na vkladech v bankách (nízké nebo žádné úroky). Porovnejte však i ceny v obchodech, o kolik se za rok zvýšily.... ? Tomuto jevu se říká, že se tzv. prospoříme k chudobě.

A situace je vážnější. Od března 2019 (dohoda Basel III.) banky ve světě počítají své hodnoty rezerv ve zlatě. Jakýsi vnitrobankovní zlatý standard. Jen ČNB a naše bankovní elity se tváří, že dluhopisy Německa (které se propadá do ekonomické a společenské krize a to jsme se nedočkali dosud ani válečných reparací za II. světovou válku) a ničím nepodložená měna Euro (kterou tisknou rotačky každý měsíc desítky miliard měsíčně) je pro nás a náš stát prostě fajn...

Žijeme v době, kdy lhaní se stalo běžnou součástí našeho života, že nejsme schopni lži už ani od pravdy rozlišovat.

Proto lháři mají bohužel v naší společnosti navrch. Proto je tolik důležité vlastní vzdělání, schopnost pochopení a moudrost. Budeme-li si jich vážit a ctít, bude nám všem určitě lépe...

Proto bych vás chtěl dnes všechny vyzvat, abyste studovali historii peněz, seznamovali se se základními principy fungování ekonomiky. Sdílejme tyto informace a debatujme o nich. Vlastním pochopením a schopností předat informaci umožníte pochopení druhých lidí. Vzájemnou podporou jsme schopni si navzájem pomáhat stejně jako v Diamantové jistotě. Všimněte si, jak to do sebe skvěle zapadá....

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/duchody-nizozemcu-v-ohrozeni-kvuli-nizkym-urokum-chudnou-penzijni-fondy-40304453?dop-ab-variant=100&seq-no=3&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Listopadový blog

Milí přátelé,

události a dění posledních týdnů mě nutí, abych se s Vámi podělil o několik důležitých momentů a jevů, které kolem sebe v současné době vidím, jsou pro nás velmi významné a přesto si jich většina veřejnosti ani nevšimne….

Již přes rok upozorňujeme na rizika, která vyvstávají pro ekonomiku a finanční trhy. Často jste v mých příspěvcích četli o tom, že se blíží ekonomické změny, které mohou mít významný dopad na každého jedince. Zároveň jsem nabádal, abyste si těchto věcí všímali, dávali si je do souvislostí a hlavně se na změny připravovali.

Jsem si vědom toho, že všechny tyto informace téměř vždy byly v rozporu s tím, co jste slýchávali ze sdělovacích prostředků, které naopak hýřily optimismem a jedna pozitivní zpráva o rostoucí ekonomice překonávala druhou. Nedostatek pracovních sil, nízká nezaměstnanost, růst mezd atd. Zkrátka všude euforie a mejdan…

Nabádal jsem Vás, abyste pochopili důvody, proč je důležité přemístit část peněz do fyzických aktiv, jako jsou drahé kovy a diamanty. Jejich ceny jsou zatím stále velmi nízko a to i přesto, že konkrétně u zlata jsme zaznamenali za posledních 14 měsíců velmi slušný cenový vzestup. To je však jen začátek.

Nutno zdůraznit, že současné dění přesně naplňuje predikované odhady. Světová ekonomika od srpna 2018 začala zpomalovat. Nyní se začínají naplňovat další scénáře. Státy západní Evropy vstoupili do recese. Konkrétně v Německu výroba rapidně klesá a firmy začínají tvrdě šetřit. Snižují počty zaměstnanců, zkracují pracovní dobu, zásadně omezují náklady. Řada firem má potíže s udržením peněžních toků a dostává se do skluzu s placením faktur.

Připočteme-li fakt, že základní úroková míra ECB je na – 0,5%, tedy v záporu, situace je výhledově velmi vážná. To je důvod proč ECB v současné době nezbývá nic jiného, než jednoduše tisknout další peníze v objemu 20 mld. Euro/měsíčně. Rozjíždí se spirála, která je velmi nebezpečná a má limitovanou dobu existence, protože končí nutně celkovým kolapsem měnového systému. Jde jen o rychlost, jakou se roztočí…

Americký FED je v poněkud lepší pozici, protože díky posílení vývozu ropy z USA dolar svou pozici zpevnil a udržuje si roli strategicky významné měny. Postupné snížení základní úrokové sazby až na úroveň 1,5 – 1,75% sice taky prostor pro další stimul nedává, ale ve srovnání s ECB je situace FEDu zatím v mírné výhodě.

Že na nás tyto faktory nemají vliv? Opak je pravdou. Naše exportně orientovaná a malá ekonomika je silně ovlivňována vývojem v okolních státech. Dokladem toho je fakt, že velké množství našich firem pociťuje pokles poptávky ze zahraničí. Setkal jsem se s případy, kdy se jedná meziročně o 20% pokles, což znamená, že tyto firmy jsou letos bez zisku. V průběhu léta do listopadu jsem zaznamenal několik případů úplného zrušení firem, kde přišlo o práci stovky lidí. Řada firem zrušilo agenturní zaměstnance a začíná krátit pracovní dobu.

A teď pozor! Nikde ve sdělovacích prostředcích se o tomto nemluví. Otázka zní – PROČ?

Odborové organizace a stát tlačí na další růst mezd. Stát zvyšuje zdanění obyvatel a firem. Toto je v naprostém rozporu s ekonomickým vývojem a bude mít zesilující negativní dopad na zhoršující se ekonomiku. Pokud chodíte nakupovat, jistě jste zaznamenali, jak nám výrazně stoupají ceny potravin a dalšího zboží.

Před několika týdny se rozproudila diskuse o nutnosti změny důchodového systému. Kromě několika nekompetentních hypotéz, které byly během této doby vypuštěny, diskuse rychle ustala a je opět hrobové ticho… - PROČ?

S ohledem na to, že naše ČNB drží ve svých rezervách významný podíl měny Euro a investiční nástroje (dluhopisy) v této měně, významnou měrou tato situace ohrožuje stabilitu České koruny. Nelze totiž určit, co bude tou „černou labutí“, která uvede do pohybu kolo nutných změn. Jakýkoli prvek, který spustí řetězec událostí (Brexit, krize v Německu, jakákoli eskalace napětí ve světě), které budou mít dopad na Euro se tvrdě odrazí na situaci naší měny.

Nutno poznamenat, že současná ekonomická situace se v řadě parametrů podobá situaci v roce 2007, ale také bohužel v roce 1929. Z historických záznamů vyčtete, že tehdy ekonomika žila v podobné euforii, jako dnes. Těžko se sháněli další pracovníci do firem, protože všude vládla velmi nízká úroveň nezaměstnanosti, všude vládl blahobyt a prosperita, rostly mzdy a lidé utráceli.

Společné je však i to, že nejvíce se v této době zadlužovaly státní rozpočty. A zde hledejme nikoli jednu „černou labuť“, ale rovnou celé jejich hejno, které přiletí v okamžiku, kdy dorazí ta první jako jejich předvoj.

Nemohu se ubránit pocitu, že tato chvíle se velmi rychle blíží. Naše ekonomiky jsou na steroidech, které to co žilo zdravě zničily a přežívá ve větší míře jen to, co je napojeno na penězovody dotací a protekcionistické vazby na finanční a státní sektor. Připomíná mi to rozjetý vlak po slepé koleji, kterému nefungují brzdy a jehož posádka lokomotivy rezignovala na jakékoli snahy tento vlak zastavit….

Proč toto píšu? Protože vás chci probudit. Protože vidím, v jaké lži žijeme. Protože vidím, že ta lež je uměle vytvářena sdělovacími prostředky a udržována tak, abyste si toho nevšimli. Jako příslušníci jednoho národa a obyvatelé jedné země jsme navzájem rozeštváváni proti sobě. Místo toho, abychom si jeden druhého vážili a pomáhali si, jdeme proti sobě z titulu pracovní hierarchie, úřední státní moci a chtivosti a zášti jednoho proti druhému.

Měli bychom v sobě hledat a pěstovat to nejlepší co můžeme, protože právě to budeme opravdu potřebovat, až přiletí to hejno černých labutí….

Září v Diamantové Jistotě

Úvodem stojí za zmínku, že řada lidí dnes díky tomuto programu nejen účinně chrání svůj finanční majetek, ale již pravidelně měsíčně vydělává další peníze jako svůj vedlejší zdroj příjmu, který je podílem na obratu firmy. Bez rizika a bez poplatků.

Někteří účastníci (ti co přistoupili k programu později) dostávají nazpět zatím jen pár dolarů, které zatím navyšují jejich naspořené peníze. Pak je tu skupina, kteří již spoří z vygenerovaných bonusů, tedy již nevkládají své vlastní peníze a naspořený majetek jim i tak utěšeně každý měsíc roste.

Všichni však mají společné to, že postupně s nárůstem obratu tvoří svou rentu. Příjem, který pokryje jak jejich měsíční platbu na provoz programu, tak zároveň postupně poskytne dostatek peněz na pokrytí jejich životních výdajů, k zajištění rodiny, případně další investice. Stává se tak plnohodnotnou a funkční alternativou k příjmu ze zaměstnání, z podnikání či místo důchodu.

Jak je to s těmi státními důchody se myslím nemá cenu zde vůbec rozepisovat.

Uvedu zde jen jeden důležitý fakt: 

Otevřením progamu za minimální částku 60 USD/měsíčně si otevřete cestu k 370.000 USD (cca 8,5 mil.Kč) na bonusech. Myslím, že není podstatné, zda tyto bonusy účastník získá za rok, dva, pět či deset let. S využitím internetu a tzv. "pravidla 3" to může být daleko rychleji a těměř bez práce. Jedno je však jisté. S rostoucím povědomím se ta rychlost zvyšuje a dále bude zvyšovat. Díky moderním technologiím a možnosti přesahu na zahraniční trhy není žádné omezení a překážka, aby se tento cíl nenaplnil.

Jen tak mimochodem: znáte lepší bezrizikovou investici?

A teď již ten slibovaný náhled: klikněte na zlaté tlačítko a do formuláře vyplňte jméno, příjmení, email, telefon a stát.

Výši měsíční platby nechte pouze 60 USD, protože tato registrace je nezávazná.

Chci nahlédnout pod pokličku

Po odeslání formuláře získáte na váš email přístupové kódy do tzv. "klientské zóny", kde v sekci "BLOG" najdete již teď všechny materiály a videa o tom, jak program funguje a že to co zde píši je skutečnost podložená čísly.

Pokud byste se náhodou rozhodli, že onen výnos 8,5 milionu korun opravdu chcete, ozvěte se mi a sdělím Vám, co je třeba pro to dál udělat...

Červenec a srpen v Diamantové Jistotě

První měsíc prázdnin nám přinesl velký posun.

Byla dokončena tvorba a testování automatického komunikačního systému (chatbotu), který je současně postupně převáděn do dalších jazykových mutací. Od této chvíle je tedy komunikace s potenciálními účastníky programu plně automatizována.

Pokud máte účet na Facebooku nebo Messengeru, můžete vyzkoušet zde:

https://bit.ly/2Ycz1ED

Dále byly upraveny podmínky Refferal bonusu, který je tímto ještě atraktivnější a rozhodně stojí za to ho využívat. Od 1.8. do 30.10. byl zaveden tzv. FRB (First Referal Bonus), kdy za každého úspěšně doporučeného nového účastníka programu společnost vyplácí FRB ve výši 30 USD.

Tímto se program zpřístupnil i pro uživatele, kteří nedisponují volnými finančními prostředky a kteří naopak hledají možnost vytvoření dalšího finančního příjmu.

Spojením automatizované komunikace se podařilo vytvořit systém, kde není nutností cokoli nabízet, prezentovat nebo prodávat, ale stačí pouze sdílet a doporučovat. Jinými slovy šířit povědomí o pouhé existenci programu, který si již své zájemce najde a kde další komunikaci zajišťuje firma.

Tento zjednodušený postup umožnil, byť zatím v testovacím režimu, urychlit v průběhu srpna rozšiřování počtu aktivních uživatelů a počtu uživatelů pobírajících bonusy již v prvním měsíci jejího použití, což je výborným příslibem do nadcházejícího období, které bývá tradičně obchodně silnější.

Červnový přehled

V červnu jsme absolvovali druhou konferenci s názvem „Moneyweekend“, tentokrát pořádanou v Brně.

Na konferenci vystoupil se svou přednáškou profesor VUT v Brně, renomovaný ekonom a odborník na finanční trhy, pan Ing. Oldřich Rejnuš CSc., se kterým jsem měl tu čest udělat krátký rozhovor:

Celý záznam přednášky profesora Oldřicha Rejnuše je k dispozici zde:

Červen byl též ve znamení poměrně vysokého nárůstu ceny zlata. A to i přesto, že kapitálový trh též atakoval maximální hodnoty (DJ Index)

Je zřejmé, že politika centrálních bank se snaží všemi prostředky udržet rostoucí (případně stagnační) trend kapitálového trhu, který je zatížen astronomickými dluhy státních rozpočtů.

Moudří investoři (včetně bank) si jsou však již dlouho (od srpna 2018) vědomi faktu, že ekonomika nemůže vykázat očekávaný růst, neboť potenciál je již vyčerpán a centrální banky nemají k dispozici nástroje, které by mohli použít na podporu dalšího růstu. To je důvod že rostoucí poptávka přirozeně tlačí cenu zlata vzhůru v zájmu zachování hodnoty investovaného majetku.

Karta se obrací. Nechť je toto i výzvou pro celou veřejnost investorů a střadatelů, protože je nejvyšší čas změnit chování a přeskupit kapitál do nástrojů, které ponesou svou hodnotu do dalších časů. Opět se vracíme do období (pootočení ekonomického cyklu), kdy je vhodnější nakupovat reálná fyzická aktiva (drahé kovy, diamanty), protože ta doposud (v posledních deseti letech) používaná (cenné papíry, nemovitosti) došla do stádia přeprodanosti a ceny jsou příliš vysoké.

Problém vidím tentokrát v tom, že případný pokles finančních trhů bude globální. Což je obrovským rizikem pro možnost opětovného obnovení důvěry v systém a zároveň hrozí obrovská ztráty hodnoty majetku lidské populace, která významně schudne. Nikoli však z důvodu ztráty hodnoty akcií (tím že by byly tyto cenné papíry špatné), ale z přemíry ztráty hodnoty státních dluhopisů, které v podstatě nemají hodnotové krytí, což je problém pro všechny penzijní fondy, investiční fondy s konzervativní složkou, pojišťovny a další nástroje a instituce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že stát jako takový se proti tomuto vývoji nedokáže chránit a tedy i garance výplaty státního dluhu jsou v tomto ohledu velmi rizikové a ohrožují samotný měnový systém.

Proto je nutné v zájmu zachování ekonomického fungování a života společnosti, aby se chránil jedinec, rodina či jakkoli ohraničíme entitu, která udržuje žebříček hodnot měřený k lidské práci a spravedlivému dělení bohatství mezi sebou navzájem.

Je třeba šířit ekonomické a finanční vzdělání a méně podléhat reklamním kampaním finančních institucí, jejichž cílem není prosperita klienta, ale ziskový byznys bez ohledu na negativní důsledky.

Zprávy, které nemáme vědět….

Zcela bez povšimnutí médií proběhla před několika málo dny zpráva na několika málo serverech o události z 29.3.2019.

Celý článek zde: http://www.protiproud.cz/politika/4366-sok.....zda.htm

Jelikož dnešní doba sebou nese velké množství informací a stejně tak dezinformací, požádal jsem o jejich ověření.

Zpráva o přecenění zlata v rozvahách bank mi byla potvrzena.

Z tohoto důvodu zde uvádím i celý článek, byť jsou zde uvedeny dedukce, se kterými se mi nechce úplně souhlasit.

Podstata je však zcela jasná a jednoznačně říká, že určování hodnoty čehokoli již nebude objektivně možné z pohledu peněz a už vůbec se nelze spoléhat na kapitálový trh (tedy z pohledu dluhových cenných papírů), který tvořil základ valné většiny finančních produktů a služeb. Tato změna bude mít postupně nutný přesah do dalších odvětví ekonomiky.

Vlastnictví fyzických reálných aktiv (drahé kovy, diamanty) se stává nedílnou nutností pro každého člověka, který počítá s tím, že bude muset v budoucnu hradit své životní náklady, aby si mohl udržet přiměřenou kvalitu života.

Zároveň je to odepsání veškeré vložené důvěry střadatelů, kteří si často dlouhodobě ukládali finanční prostředky do produktů finančních institucí a státu, aby je měli k dispozici v době, kdy již nebudou v produktivním věku.

Žádné, nebo jen populistické kroky státu bohužel nedávají nikomu jakoukoli jistotu či kvalifikovaný předpoklad, že současný systém (důchodů, státní správy, peněžních služeb, plnění závazků a smluv) bude i do budoucna funkční.

 

Nové funkcionality programu Diamantová Jistota

Na konci března byly spuštěny další nové a důležité součásti programu.

- Předně to byl e-shop, kde mohou účastníci programu vybírat zboží za své naspořené peníze. E-shop využijí zejména klienti ze zahraničí, pro které není s ohledem na vzdálenost až tak snadné navštívit stávající showroomy DIC.

Výběr z e-shopu či jakéhokoli šperku na showroomu mají zájemci vždy výhodnější, když jsou účastníky programu Diamantová Jistota a to i v případě že se jedná o jednorázový nákup.

https://eshop.dicholding.com/

- Druhou fonkcionalitou je Nonstop webinář, který představuje komplexně program Diamantová Jistota z pohodlí vašeho domova, nebo ať už jste kdekoli a s ohledem na vaše časové možnosti.

Vstup na Nonstop webinář najdete zde: https://www.milansedlacek.cz/diamantova-jistota/ případně zde: https://www.diamondcertainty.com/cs/webinar/?affil=1701167

Spuštěním těchto novinek jsme se dostali do stavu plného komerčního využití. Postupně se doplňují jednotlivé jazykové mutace o tyto součásti.

„Money weekend“ Jihlava 2019

Dne 14.3.2019 proběhla v Jihlavě první konference na území ČR a SK pod názvem „Money weekend“.

Účastnilo se jí téměř 200 partnerů a uživatelů programu DJ. Konferenci podpořili svým vystoupením velmi zajímaví hosté.

Video z konference najdete zde:

Diamantová Jistota v lednu 2019

Po vydařené konferenci ve  Wroclawi, o které jsem již psal byly naplánovány další akce, které se budou konat na území ČR a Slovenska.

Jsou zaměřeny na rozvoj on-line marketingu, edukace v oblasti finančního vzdělání a investic.

Program Diamantová Jistota má v této chvíli již cca 2.800 platících členů. Registrováno je však již 4.500 klientů z celkem 22 zemí celého světa, kteří se zatím seznamují s firmou a obchodním systémem a sledují náš vývoj. Je tak potenciálem pro další nárůst obratu.

Pro seznámení se s programem je možno využít pravidelně vysílaných živých on-line webinářů, které představují celý program každé pondělí a středu.

Zároveň připravujeme verzi off-line, která bude k využití na našem webu. 

Rozšíření služeb

Od ledna 2019 jsme rozšířili služby o oblast drahých kovů.

Tato aktivita, kterou jsme sestavili společně se společností IBIS inGold, a.s. je reakcí na dlouhodobou poptávku ze strany našich klientů a obchodních partnerů.

Zlato a diamanty k sobě neodmyslitelně patří a jelikož mají v mnoha ohledech podobnou funkci, je toto spojení více než přirozené.

V současné době, kdy se světová ekonomika nachází v situaci, jejíž další vývoj se nedá zcela kvalifikovaně odhadnout je to krok ke komplexnosti našeho servisu v oblasti dílčího zajištění majetku pro naše klienty.

Díky přímému napojení na rafinerii má klient možnost využívat ty nejlepší podmínky a servis včetně zpětného odkupu, které je možno na našem trhu zajistit.

Více informací najdete v sekci „drahé kovy“.

Diamantová Jistota roste

Jak jsem již psal v jednom z posledních příspěvků, program Diamantová Jistota pronikl ve druhém pololetí minulého roku (2018) v hojné míře do zahraničí.

Díky elektronické komunikaci, kontaktům mezi lidmi, sociálním sítím a samotné prezentaci programu na internetu k němu proniká čím dál více lidí.

Ti, kteří jsou ochotni si o programu něco přečíst, zjistit informace a pochopit jak program funguje pak nemají jakýkoli problém do programu vstoupit a začít ho využívat.

Oceňují na něm hlavně výborný a transparentní produkt, funkční a přehledný systém, absence jakéhokoli rizika a v neposlední řadě i obrovskou užitnou hodnotu ve formě vytvoření pasivního příjmu.

Zde se můžete podívat jak hodnotí program účastníci první konference Diamantové Jistoty v Polsku, která se konala 5. ledna ve Wroclawi:

Přelom roku

Přelom roku je ve znamení bilancování a spřádání plánů do nového roku.

Konec roku 2018 se nesl na velké vlně nejistoty, kdy mohutné výprodeje akcií sebraly veškeré zisky na podílových fondech a v investičních portfoliích přímých investorů na kapitálovém trhu.

Malý investor a drobný střadatel investující prostřednictvím finančních ústavů a makléřských firem je díky silnému rozvoji informačních technologií v posledních cca 25 letech odsouzen do pozice tzv. ovce na ostříhání.

Pokud nejste ochotni se sami učit kapitálový trh a nejste ochotni v něm sami prodělat vlastní peníze, nelezte do něho ani prostřednictvím finančních ústavů a makléřských firem. Jen bláhový člověk si může myslet, že je v zájmu toho, kdo vám peníze chce spravovat, váš zisk.

Otřepané heslo finančních poradců a makléřů „investujte dlouhodobě a diverzifikujte“ můžete přeložit na „odevzdejte nám vaše peníze a zapomeňte na ně, protože je nejspíš už nikdy neuvidíte“.

Všechny tyto instituce jsou jen reklamními agenturami, které shánějí peníze pro druhé za provizi. Poplatky je totiž živí. Poplatky z vašich peněz. Je to taková společenská hra.

Úplně jiná situace je u našich korporátních „Diamantových dluhopisů“, které nejsou obchodované na burze. Hodnota dluhopisů je pevná po celou dobu trvání emise. Úrok 6.5% p.a. vyplácený ve dvou termínech v roce je taktéž neměnný.

Právě k 31.12. jsme připsali všem našim obchodním partnerům držitelům našich dluhopisů další část úroků za rok 2018.

Ten, kdo chce smysluplně investovat by si měl rychle pospíšit, protože poslední emise bude za krátko rozprodána.

Bližší informace najdete na:    https://www.milansedlacek.cz/korporatni-dluhopis/

Nový showroom v Praze

Dne 5.12. byl otevřen zcela nový showroom v Praze na adrese Washingtonova 5. Termín otevření byl značně opožděn z důvodu nedodržení smlouvy a dodávek prací ze strany stavební firmy, která realizovala úpravy interiéru.

Zájem zákazníků a klientů byl od počátku značný. Téměř okamžitě byla zahájena prodejní Vánoční výstava šperků, na kterou proudili návštěvníci až do konce roku a několik klubových setkání.

Program Diamantová Jistota má v tuto chvíli cca 2.800 platících uživatelů a celkem 4.500 registrovaných účastníků. Registrovali se účastníci již z celkem 22 zemí celého světa.  Značný nárůst zájmu zaznamenává program zejména v Polsku prostřednictvím on-line marketingu.

Závěr roku byl poznamenán velkým výprodejem na kapitálovém trhu a poklesem hodnot akcií.

Zpomalující ekonomika a zvyšování základních úrokových sazeb centrálními bankami vede trh k nejistotě. Vedle pesimistických odhadů dalšího vývoje se současně objevují naopak až přehnaně optimistická vyjádření, čímž dochází k naprosté zmatenosti veřejnosti.

Paradoxem tohoto období je stoupající zájem o kryptoměny, který je podněcován silnou marketingovou kampaní mnoha firem.

Zkoušeli jste se někdy zeptat investora do kryptoměn, v čem vidí hodnotu té či oné kryptoměny a čím je vlastně její hodnota určena?

Moje zkušenost je taková, že každý kdo si kryptoměny koupil mi na toto nebyl schopen dát kvalifikovanou odpověď. To znamená, že všichni kdo investují do tohoto sektoru si kupují pouhé sny a hezké sliby.

 

Úprava programu Diamantová Jistota

V říjnu proběhla úprava programu Diamantová Jistota.

Z původních 2 bonusů byl program rozšířen na 6 bonusů a tím získal více na své atraktivitě. Každému účastníkovi se zvedl potenciál ve výnosnosti programu.

1) Každá měsíční platba byla rozšířena o bonus „Šperk“, což je 10% příspěvek ke každé měsíční platbě (a to i zpětně) v případě nákupu šperků a hodinek.

2) Každý účastník má možnost čerpat jednorázové finanční bonusy (Diamond bonusRoyal Bonus), které jsou postupně vypláceny jednorázově po dosažení dané úrovně obratu (více v materiálech o Diamantové Jistotě).

3) Každý účastník programu, který získá statut „Preferovaný klient“ získává nárok na tzv. „Travel bonus“, který je jednorázovým nefinančním příspěvkem na cestování a úhradu účasti na vzdělávacích akcích společnosti.

Více informací najdete v materiálech programu Diamantová Jistota.

Školní rok

Začal nový školní rok a je čas se trochu ohlédnout, co přineslo uplynulé období.

Předně celé léto bylo poznamenáno hledáním cest k zvýšení efektivnosti nového obchodního modelu (programu Diamantová Jistota).

Ve své podstatě jsme řešili hlavně neschopnost marketingových firem v ČR vytvořit účinnou marketingovou strategii a technickou podporu pro rozjezd on-line marketingových aktivit. Naše zjištění, že ČR je v tomto oboru velmi pozadu oproti světu bylo velmi překvapivé.

V důsledku toho byly kompletně přepracovány webové stránky společnosti, webové stránky programu Diamantová Jistota, vytvořeny nové obsahy, jazykové mutace, účty a obsahy na sociálních sítích.

K dnešnímu dni systém užívá 1.600 účastníků.

S ohledem na situaci na kapitálovém trhu, kde hodnoty indexů stoupají do maximálních úrovní se dá očekávat, že v blízké době dojde ke změně trendu. V zahraničí se již objevují první informace o snižování tempa růstu ekonomiky.

Je třeba změnit strategii pro investování a ochranu finančního majetku. Vyvstávají nová rizika a zároveň nové příležitosti.

Program Diamantová Jistota chápeme jako velmi vhodnou alternativu ochrany majetku, jelikož její princip je založen na zcela jiných základech, než běžně rozšířené formy investování.

Kombinace ochrany hodnoty ve formě fyzického držení diamantu a participace na obratu společnosti včetně jeho růstu – rentou – pravidelným pasivním finančním příjmem - je zcela geniální a hlavně bezrizikovou možností, jak zajistit sebe, rodinu, děti, vnoučata a připravit jim stabilnější a lepší startovní podmínky do života jištěné nejkonzervativnější komoditou – zajišťujícím nástrojem – univerzálním platidlem – formou skutečných peněz s vlastní vnitřní hodnotou.

Začínáme s blogem

S uvedením činnosti nového webu uvádím do provozu i tento blog.

Smyslem této sekce je chronologické zaznamenávání událostí, názorů, podnětů a příspěvků, které by měli obsahově doplňovat prezentované informace. Uvítám, když dostanu podnět i od vás – čtenářů, ať už jde o dotazy, názory či sdílení zkušeností.

Vycházím ze skutečnosti, že život je věčný pohyb, změna, vývoj. Nic nezůstává neměnné na jednom místě a v čase se neustále mění. Každý máme své zkušenosti, které pro sebe vyhodnocujeme a porovnáváme s ostatními. V průběhu života se z nich učíme. Některé zkušenosti jsou nepřenositelné a je o to cennější, pokud je někdo ochoten se s nimi s ostatními podělit.

Budu zde uvádět informace a zkušenosti jak profesní, tak zároveň osobní.

Zároveň zde budu chronologicky mapovat vývoj a zkušenosti s programem „Diamantová Jistota“, o které jste zde již jistě četli, a která je popsána v samostatné sekci a tvoří klíčový produkt firmy pro rozvoj obchodních aktivit.

Jsem názoru, že výjmečná či zcela nová věc si zaslouží zvláštní pozornost, aby měla možnost být lépe pochopena a kvalifikovaně posouzena.

Program „Diamantová Jistota“ je marketingový systém, který byl vytvořen na konci roku 2017 jako zcela nová originální a inovativní obchodní strategie.

Vychází ze dvou pramenů:

Prvním je zkušenost a praxí ověřená strategie referenčního marketingu, která se v našem oboru (obchodu s diamanty a diamantovými šperky) ukázala jako velmi úspěšná a důvodná hned z několika příčin:

  1. veřejné povědomí o diamantu jako komoditě bylo v roce 2005 (kdy společnost vznikla) naprosto nulové a bylo předem naprosto nezbytné kvalifikovaně informovat veřejnost.
  2. s ohledem na charakter diamantu jako diskrétní formy majetku byl referenční marketing jedinou možnou cestou, jak tuto informaci dostat mezi lidi důvěryhodnou a seriozní cestou.

Druhým pramenem byla pozitivní zkušenost se splátkovým prodejem diamantů mezi roky 2014 – 2017, která si získala řadu spokojených klientů, kterým tento způsob prodeje pohodlně vyhovoval.

Spojením obou systémů a vytvořením bonusové nadstavby vznikl unikátní obchodní model, který byl přizpůsoben moderní době informačních technologií a dal vzniknout obchodnímu formátu s unikátními možnostmi.

Pro jeho zprovoznění byla vytvořena počítačová platforma, která byla úspěšně dokončena a odladěna v polovině května 2018.

Facebook
YouTube
Instagram